Đề xuất chi mua tin phòng, chống tham nhũng tối đa 50 triệu đồng/tinJun88-

Liên quan đến đề án "1 luật sửa 4 luật", đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn để sớm đưa các chính sách vào cuộc sống.-link JUN88 in

首页